Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
32 Tèxtils, confeccions tèxtils, calçat i indústries del cuir
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema321Fabricació de tèxtils
Tema322Fabricació de confeccions tèxtils, llevat de calçat
Tema323Indústries del cuir i productes de cuir i succedanis del cuir i pells, llevat de calçat i altres confeccions tèxtils
Tema324Fabricació de calçat, llevat de calçat de cautxú vulcanitzat o emmotllat o de plàstic
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema43--Indústries tèxtils
Tema44--Indústries del cuir
Tema45--Indústries del calçat i vestit, i altres confeccions tèxtils
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema01--Agricultura, ramaderia, caça i activitats dels serveis que s'hi relacionen
Tema17--Fabricació de productes tèxtils
Tema18--Fabricació de peces de vestir; adobament i tenyiment de pells
Tema19--Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
Tema24--Fabricació de substàncies i productes químics
Tema25--Fabricació de productes de cautxú i de plàstic
Tema26--Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema36--Fabricació de mobles; indústries manufactureres ncaa
Tema37--Reciclatge
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.