Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1968
Català
35 Fabricació de substàncies químiques i productes químics, derivats del petroli i del carbó, de cautxú i de matèries plàstiques
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema351Fabricació de substàncies químiques industrials
Tema352Fabricació d'altres productes químics
Tema353Refinació de petroli
Tema354Fabricació de productes diversos derivats del petroli i del carbó
Tema355Fabricació de productes de cautxú
Tema356Fabricació de productes de matèries plàstiques, ncaa
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CNAE-74 (ca)
Codi CNAE-74 (ca)Partició (*)Descripció
Tema11--Extracció, preparació i aglomeració de combustibles sòlids. Coqueries
Tema13--Refinació de petroli
Tema14--Extracció i transformació de minerals radioactius
Tema25--Indústries químiques
Tema48--Indústries de transformació del cautxú i de matèries plàstiques
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.2 (ca)-CIIU-REV.3 (ca)
Codi CIIU-REV.3 (ca)Partició (*)Descripció
Tema10--Extracció d'hulla i lignit; extracció de torba
Tema19--Adobament de cuirs; fabricació de maletes, bosses de mà, articles de talabarderia i basteria, i calçat
Tema23--Coqueries, productes de la refinació del petroli i combustibles nuclears
Tema24--Fabricació de substàncies i productes químics
Tema25--Fabricació de productes de cautxú i de plàstic
Tema26--Fabricació d'altres productes minerals no metàl·lics
Tema29--Fabricació de maquinària i equips ncaa
Tema35--Fabricació d'altres tipus d'equip de transport
Tema36--Fabricació de mobles; indústries manufactureres ncaa
Tema37--Reciclatge
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.