Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1988
Català
331 Fabricació d'aparells i instruments mèdics i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat dels instruments d'òptica
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema3311Fabricació d'equips medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema3312Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Tema3313Fabricació d'equips de control per a processos industrials
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-NACE-REV.1 (ca)
Codi NACE-REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema331--Fabricació d'equips i instruments medicoquirúrgics i d'aparells ortopèdics
Tema332--Fabricació d'instruments i aparells de mesura, verificació, control, navegació i altres fins, llevat d'equips de control per a processos industrials
Tema333--Fabricació d'equips de control per a processos industrials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CIIU-REV.3 (ca)-CIIU-REV.2 (ca)
Codi CIIU-REV.2 (ca)Partició (*)Descripció
Tema381--Fabricació de productes metàl·lics, llevat de maquinària i equips
Tema383--Construcció de maquinària, aparells, accessoris i subministraments, elèctrics
Tema385--Fabricació d'equips professionals i científics, instruments de mesura i control ncaa, i d'aparells fotogràfics i instruments òptics
Tema933--Serveis odontològics; altres serveis de sanitat i veterinaris
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.