Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 137/2008, de 8 de juliol
2009
Català
7490 Altres activitats professionals, científiques i tècniques ncaa
TemaForma abreujada
CodiDescripció
7490Altres activ. professionals i tècniques ncaa
TemaNota explicativa

Nota: inclou una gran varietat d'activitats de serveis prestats generalment a clients comercials. En general, les activitats per a les quals s'exigeixen uns nivells més elevats de competències professionals, científiques i tècniques, excepte les funcions comercials corrents i rutinàries de curta durada.

Aquesta classe comprèn:
- Les activitats dels intermediaris comercials, com ara la preparació d'operacions mercantils de compra i venda de petites i mitjanes empreses, inclosa la prestació de serveis professionals, excepte les activitats d'intermediació immobiliària.
- Les activitats d'intermediació amb patents, com ara la preparació de la compra i venda de patents.
- La taxació, excepte l'exercida en relació amb immobles i assegurances, com ara d'antiguitats, joies i similars.
- L'auditoria de factures i informació de tarifes de transport de mercaderies.
- Les activitats de previsió meteorològica.
- Les activitats d'assessorament sobre seguretat.
- Les activitats d'assessorament sobre agronomia.
- Les activitats d'assessorament sobre medi ambient.
- Les activitats d'assessorament sobre riscos laborals.
- Altres activitats d'assessorament tècnic.
- Les activitats d'assessorament diferents de l'arquitectura, enginyeria i administració d'empreses.

Aquesta classe comprèn també:
- Els serveis realitzats per intermediaris en nom de particulars i orientats a obtenir contractes per actuar en pel·lícules cinematogràfiques, obres teatrals i altres espectacles culturals o esportius, així com oferir a editors, productors i similars, llibres, guions, obres d'art, fotografies i altres.
- Les activitats de les agències de models.

Aquesta classe no comprèn:
- El comerç a l'engròs de vehicles de motor mitjançant subhasta (vegeu 451).
- Les activitats de les empreses de subhastes al detall per Internet (vegeu 4791).
- Les activitats de les empreses de subhastes al detall (vegeu 4779).
- Les activitats dels agents de la propietat immobiliària (vegeu 6831).
- Els serveis de comptabilitat (vegeu 6920).
- Les activitats d'assessorament sobre administració d'empreses (vegeu 7022).
- Les activitats d'assessorament sobre arquitectura i enginyeria (vegeu 711).
- El disseny industrial (vegeu 7410).
- El disseny de maquinària (vegeu 7112).
- Els assajos veterinaris i el control relacionat amb la producció alimentària (vegeu 7120).
- L'exhibició d'anuncis i altres activitats de disseny publicitari (vegeu 7311).
- La creació d'estands i altres estructures i llocs d'exposició (vegeu 7311).
- Les activitats d'organitzadors de fires de comerç i convencions (vegeu 8230).
- Les activitats dels subhastadors independents (vegeu 8299).
- L'administració de programes de bonificació per fidelitat (vegeu 8299).
- Les activitats d'assessorament als consumidors sobre crèdits/cancel·lació de deutes (vegeu 8890).
- Les activitats dels models independents (vegeu 9001).

TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CCAE-93 REV.1 (ca)
Codi CCAE-93 REV.1 (ca)Partició (*)Descripció
Tema7414P4Consulta i assessorament sobre direcció i gestió empresarial
Tema7420P3Serveis tècnics d'arquitectura i enginyeria, i altres activitats relacionades amb l'assessorament tècnic
Tema7460P4Serveis d'investigació i de seguretat
Tema7484P7Altres activitats empresarials
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-CNAE-2009 (es)
Codi CNAE-2009 (es)Partició (*)Descripció
Tema7490--Otras actividades profesionales, científicas y técnicas n.c.o.p.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCAE-2009 (ca)-NACE-REV.2 (en)
Codi NACE-REV.2 (en)Partició (*)Descripció
Tema7490--Other professional, scientific and technical activities n.e.c.
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat CCAE-2009 (ca)

Aquest codi no té forma agregada.

Aquesta classificació disposa de formes agregades a altres nivells.