Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
131 Directors de producció d'explotacions agropecuàries, forestals i pesqueres, i d'indústries manufactureres, de mineria, construcció i distribució
TemaForma abreujada
CodiDescripció
131Directors producció indústries, construcció i distribució
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema1311Directors de producció d'explotacions agropecuàries i forestals
Tema1312Directors de producció d'explotacions pesqueres i aqüícoles
Tema1313Directors d'indústries manufactureres
Tema1314Directors d'explotacions mineres
Tema1315Directors d'empreses d'abastament, transport, distribució i similars
Tema1316Directors d'empreses de construcció
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema112P8Directors de departaments de producció
Tema113P4Directors d'àrees i departaments especialitzats
Tema140P10Gerents d'altres empreses amb menys de deu assalariats
Tema170P10Gerents d'altres empreses sense assalariats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (ca)
Codi CIUO-2008 (ca)Partició (*)Descripció
Tema131--Directors de producció d'agricultura, silvicultura i pesca
Tema132--Directors d'indústries manufactureres, mineria, construcció i distribució
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
Tema131--Directores de producción de explotaciones agropecuarias, forestales y pesqueras, y de industrias manufactureras, de minería, construcción y distribución
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (en)
Codi CIUO-2008 (en)Partició (*)Descripció
Tema131--Production managers in agriculture, forestry and fisheries
Tema132--Manufacturing, mining, construction, and distribution managers
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.