Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
2122 Infermers especialitzats (excepte infermers obstetricoginecològics)
TemaForma abreujada
CodiDescripció
2122Infermers especialitzats (exc. obstetricoginecològics)
TemaNota explicativa

Els infermers especialitzats tracten, ajuden i atenen persones que necessiten cures d'infermeria en els àmbits de la salut mental, geriatria, salut familiar i comunitària, salut en el treball, pediatria i medicoquirúrgics.

Aquests infermers assumeixen la responsabilitat de planificar i gestionar la cura dels pacients, inclosa la supervisió d'altres professionals de l'atenció sanitària, treballant de manera independent o en equip amb metges i altres professionals en l'aplicació de mesures preventives i curatives.

Nota: els infermers que a més d'exercir com a tals, participen en la formació d'infermers o en la investigació en infermeria clínica es classifiquen en aquest grup. Els infermers que participen en investigació biomèdica usant organismes vius i no exerceixen com a infermers clínics es classifiquen en el grup primari 2421, "Biòlegs, botànics, zoòlegs i similars".

Exemples d'ocupacions incloses en aquest grup primari:
- Infermers (infermeria de salut mental)
- Infermers (infermeria del treball)
- Infermers (infermeria familiar i comunitària)
- Infermers de cures medicoquirúrgiques
- Infermers de geriatria
- Infermers de pediatria

Ocupacions afins no incloses en aquest grup primari:
- Auxiliars d'infermeria de geriatria (vegeu 5611)
- Auxiliars d'infermeria hospitalària (vegeu 5611)
- Diplomats en infermeria no especialitzats (vegeu 2121)
- Graduats en infermeria no especialitzats (vegeu 2121)
- Infermers no especialitzats (vegeu 2121)
- Infermers obstetricoginecològics (vegeu 2123)
- Responsables corporatius de seguretat en el treball (vegeu 2158)

TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2720P3Infermers
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (ca)
Codi CIUO-2008 (ca)Partició (*)Descripció
Tema2221P2Professionals d'infermeria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
Tema2122--Enfermeros especializados (excepto matronos)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (en)
Codi CIUO-2008 (en)Partició (*)Descripció
Tema2221P2Nursing professionals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.