Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 27/2012, de 6 de març
2012
Català
243 Enginyers (excepte agrònoms, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
TemaForma abreujada
CodiDescripció
243Enginyers (exc. agrònoms, elèctrics i en TIC)
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2431Enginyers industrials i de producció
Tema2432Enginyers en construcció i obra civil
Tema2433Enginyers mecànics
Tema2434Enginyers aeronàutics
Tema2435Enginyers químics
Tema2436Enginyers de mines, metal·lúrgics i similars
Tema2437Enginyers ambientals
Tema2439Enginyers ncaa
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema205P3Enginyers superiors i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (ca)
Codi CIUO-2008 (ca)Partició (*)Descripció
Tema214P2Enginyers (excepte electrotecnòlegs)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CNO-2011 (es)
Codi CNO-2011 (es)Partició (*)Descripció
Tema243--Ingenieros (excepto ingenieros agrónomos, de montes, eléctricos, electrónicos y TIC)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-2011 (ca)-CIUO-2008 (en)
Codi CIUO-2008 (en)Partició (*)Descripció
Tema214P2Engineering professionals (excluding electrotechnology)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.