Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
265 Enginyers tècnics i similars
TemaForma abreujada
CodiDescripció
265Enginyers tècnics i sim.
TemaNota explicativa

Nota: les denominacions de les ocupacions d'aquest subgrup no es corresponen amb les denominacions de les titulacions que es requereixen per a l'exercici d'aquestes ocupacions; aquestes s'agrupen per les tasques que realitzen i no per la seva titulació.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema2651Enginyers tècnics en construccions civils
Tema2652Enginyers tècnics en electricitat
Tema2653Enginyers tècnics en electrònica i telecomunicacions
Tema2654Enginyers tècnics mecànics
Tema2655Enginyers tècnics químics
Tema2656Enginyers tècnics de mines i metal·lúrgia
Tema2657Enginyers tècnics cartògrafs i topògrafs
Tema2659Altres enginyers tècnics llevat dels agrícoles
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
Codi CNO-79 (ca)Partició (*)Descripció
Tema031P3Enginyers tècnics d'obres públiques
Tema032P2Enginyers tècnics de telecomunicacions
Tema033P4Enginyers tècnics industrials
Tema034P1Enginyers tècnics navals
Tema035P1Enginyers tècnics aeronàutics
Tema036P1Enginers tècnics de mines
Tema037P2Enginyers tècnics agrícoles i enginyers tècnics forestals
Tema038P1Enginyers tècnics topògrafs
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CIUOCOM-88 (ca)
Codi CIUOCOM-88 (ca)Partició (*)Descripció
Tema214--Arquitectes, enginyers i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
Codi CCO-2011 (ca)Partició (*)Descripció
Tema246--Enginyers tècnics (excepte agrícoles, forestals, elèctrics, electrònics i en TIC)
Tema247--Enginyers tècnics en electricitat, electrònica i telecomunicacions
Tema248P3Arquitectes tècnics, topògrafs i dissenyadors
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.