Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
410 Empleats de biblioteques, serveis de correus i similars
TemaForma abreujada
CodiDescripció
410Empleats biblioteques i serveis de correus
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema4101Empleats de biblioteques i arxius
Tema4102Empleats de serveis de correus llevat dels empleats de finestreta
Tema4103Agents d'enquestes
Tema4104Codificadors de dades
Tema4105Correctors d'impremta i similars
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
Codi CNO-79 (ca)Partició (*)Descripció
Tema354P2Caps de serveis postals i de telecomunicacions
Tema370P3Carters, ordenances i transportistes
Tema395P1Empleats de biblioteques i de serveis d'arxiu
Tema396P3Empleats d'estadística i de codificació de dades
Tema397P2Entrevistadors o agents d'enquestes i censos
Tema399P4Altres empleats de serveis administratius i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CIUOCOM-88 (ca)
Codi CIUOCOM-88 (ca)Partició (*)Descripció
Tema414--Empleats de biblioteques, correus i arxius
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
Codi CCO-2011 (ca)Partició (*)Descripció
Tema373P5Tècnics i professionals de suport d'activitats culturals, artístiques i culinàries
Tema421--Empleats de biblioteques i arxius
Tema422P2Empleats de serveis de correus, codificadors, correctors i serveis de personal
Tema443--Agents d'enquestes
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.