Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
7 Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d'instal·lacions i maquinària
TemaForma abreujada
CodiDescripció
7Treballadors manufactures, construcció i mineria
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
TemaMTreballadors qualificats de la construcció llevat dels operadors de maquinària
TemaNTreballadors qualificats de les indústries extractives, la metal·lúrgia, la construcció de maquinària i similars
TemaPTreballadors qualificats de les indústries de les arts gràfiques, dels tèxtils i la confecció, de l'elaboració d'aliments, ebenistes, artesans i similars
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
Codi CNO-79 (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P8Personal de serveis d'hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i similars
Tema7P5Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema8P4Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema9P4Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
Codi CCO-2011 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3P6Tècnics i professionals de suport
Tema7P3Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres i la construcció (excepte operadors d'instal·lacions i màquines)
Tema8P2Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.