Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 98/1995 de 21 de febrer
1995
Català
9 Treballadors no qualificats
TemaForma abreujada
CodiDescripció
9Treballadors no qualificats
TemaNota explicativa

Aquest codi no té nota explicativa.
TemaDescendents
CodiDescripció
TemaSTreballadors no qualificats de serveis llevat dels transports
TemaTPeons agraris, pesquers, de la construcció, les indústries manufactureres i el transport
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CNO-79 (ca)
Codi CNO-79 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3P6Personal de serveis administratius i similars
Tema4P5Comerciants, venedors i similars
Tema5P8Personal de serveis d'hoteleria, domèstics, personals, de protecció i de seguretat, i similars
Tema6P5Personal dedicat a l'agricultura, la ramaderia, la silvicultura, la pesca, la caça i similars
Tema7P5Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema8P4Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
Tema9P4Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCO-94 (ca)-CCO-2011 (ca)
Codi CCO-2011 (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P6Treballadors dels serveis de restauració, personals, protecció i venedors
Tema9P2Ocupacions elementals
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.