Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
3 Personal de serveis administratius i similars
TemaForma abreujada
CodiDescripció
3Personal de serveis administratius i similars
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest gran grup apliquen les disposicions promulgades per l'Administració estatal, local i institucional, inspeccionen les feines del personal d'oficina i els serveis de transports i comunicacions; duen els registres de les operacions financeres i les transaccions comercials efectuades per les empreses; manegen fons en nom d'una organització o de la seva clientela; reprodueixen textos orals o escrits; manegen màquines d'oficina o instal·lacions telefòniques o telegràfiques; es fan càrrec dels serveis de transport públic i duen a terme activitats en els serveis postals i altres funcions similars.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema31Caps d'oficines administratives públiques i privades
Tema32Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
Tema33Empleats de comptabilitat, de caixa, taquillers i similars
Tema34Operadors de màquines facturadores, comptables, de calcular i de tractament automàtic de dades
Tema35Caps i inspectors de serveis de transports i comunicacions
Tema36Caps de tren, revisors i cobradors en els mitjans de transport de passatgers
Tema37Carters, ordenances i transportistes
Tema38Telefonistes, telegrafistes i similars
Tema39Empleats de serveis administratius i similars ncaa
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema1P6Personal directiu de les empreses i de les administracions públiques
Tema2P4Tècnics i professionals científics i intel·lectuals
Tema3P10Tècnics i professionals de suport
Tema4P3Empleats administratius
Tema5P7Treballadors de serveis de restauració, personals, protecció i venedors de comerços
Tema9P7Treballadors no qualificats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.