Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
31 Caps d'oficines administratives públiques i privades
TemaForma abreujada
CodiDescripció
31Caps d'oficines administratives, públiques i privades
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest subgrup apliquen i fan complir les lleis, els decrets i les disposicions reglamentàries sota la supervisió dels funcionaris o els empleats superiors de l'Administració pública o privada.
Organitzen i dirigeixen la feina del personal d'oficines administratives, distribueixen la feina que s'hi ha d'efectuar i controlen i examinen la tasca executada, i presten servei a organismes de l'Administració estatal, local o institucional i a les empreses o les institucions privades.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema311Caps d'oficines administratives públiques
Tema312Caps d'oficines administratives privades
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema25P6Escriptors, artistes i altres professionals, associats a titulacions de 2n i 3r cicle universitari, i similars
Tema29P5Altres professionals associats a titulacions de 1r cicle universitari
Tema30P16Tècnics en ciències físiques, químiques i enginyeria
Tema34P5Professionals de suport de gestió administrativa
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.