Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
32 Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
TemaForma abreujada
CodiDescripció
32Taquígrafs, mecanògrafs i similars
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest subgrup reprodueixen textos orals o escrits en taquigrafia i mecanografia, i manegen màquines que transcriuen dades per mitjà de perforacions o enregistraments en fitxes o en cintes especials que posteriorment són utilitzades en màquines de tractament automàtic de dades o per a altres finalitats.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema321Taquígrafs, mecanògrafs i operadors de tèlex
Tema322Operadors de màquines perforadores de fitxes, cintes i similars
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema34P5Professionals de suport de gestió administrativa
Tema42P2Operadors de màquines d'oficina
Tema43P3Auxiliars administratius sense tasques d'atenció al públic no classificats en altres apartats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.