Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
42 Caps de vendes i caps i agents de compres
TemaForma abreujada
CodiDescripció
42Caps i agents de vendes i de compres
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest subgrup dirigeixen i orienten la venda i la compra de mercaderies en establiments de comerç, industrials o d'altra mena, i vetllen pel compliment de les normes o les orientacions per a l'acompliment d'aquestes tasques.
Poden efectuar directament les compres.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema421Caps de vendes
Tema422Caps i agents de compres
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema33P6Professionals de suport d'operacions financeres i comercials
Tema53P3Dependents de comerç i similars
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.