Saltar al contingut principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
--
1979
Català
8 Personal dedicat a l'extracció de minerals, la preparació i el tractament de materials, la fabricació de productes, el muntatge i el maneig de maquinària i instal·lacions, la construcció i els transports
TemaForma abreujada
CodiDescripció
8Miners, fabricants, constructors i transportistes
TemaNota explicativa

Les persones compreses en aquest gran grup dirigeixen, segons les instruccions que reben, o duen a terme les feines d'extracció de minerals, petroli i gas natural, de preparació i tractament de materials, de fabricació i reparació de productes industrials, de muntatge i maneig de maquinària i instal·lacions, de construcció, manteniment i reparació d'edificis, carreteres i obres, de conducció i altres tasques en els vehicles de transport i feines anàlogues.
TemaDescendents
CodiDescripció
Tema80Treballadors de la fabricació de calçat i de la resta de productes de cuir natural o artificial
Tema81Treballadors de la fabricació de mobles i altres productes de fusta
Tema82Treballadors de la talla de pedres, marbres i similars
Tema83Treballadors de la forja de metalls i de la fabricació i l'ajustatge d'eines i peces metàl·liques
Tema84Mecànics, muntadors i ajustadors de maquinària, rellotgers, mecànics d'instruments de precisió i similars
Tema85Electricistes, instal·ladors i muntadors de línies i aparells elèctrics, i ajustadors d'electricitat i electrònica
Tema86Operadors d'emissores de ràdio i televisió, i d'equips de sonorització i de projecció cinematogràfica
Tema87Lampistes, soldadors, planxistes, calderers i muntadors d'estructures metàl·liques
Tema88Joiers, argenters i similars
Tema89Treballadors de la fabricació de productes de vidre i ceràmica
TemaCorrespondències CNO-79 (ca)-CCO-94 (ca)
Codi CCO-94 (ca)Partició (*)Descripció
Tema3P10Tècnics i professionals de suport
Tema7P4Artesans i treballadors qualificats de les indústries manufactureres, la construcció i la mineria, llevat dels operadors d'instal·lacions i maquinària
Tema8P6Operadors d'instal·lacions i maquinària, i muntadors
Tema9P7Treballadors no qualificats
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.