Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
21 Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

En aquest grup s'inclouen programes de formació professional dirigits principalment a aturats, fins i tot encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests programes correspon a l'Administració central, autonòmica o local, i això resulta una condició indispensable perquè un programa educatiu es classifiqui en aquest grup.
Aquest grup comprèn els programes següents de formació professional ocupacional (FPO):
* Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits principalment a aturats que no requereixen una formació acadèmica específica, o bé es requereix educació primària, i la responsabilitat dels quals correspon a l'Administració central, autonòmica o local.
Aquest grup comprèn també els programes educatius següents:
* Aules taller (educació per a adults)
* Programes de formació per a la transició a la vida adulta
* Programes de garantia social d'una durada inferior o igual a 1 any
* Altres programes de formació que són responsabilitat de l'Administració i que no requereixen titulació o bé requereixen una titulació inferior a la primera etapa de secundària Aquest grup no comprèn els programes educatius següents:
* Programes formatius promoguts per l'empresa (vegeu grup 91)
* Programes de formació impartits en acadèmies o similars que no requereixen formació acadèmica específica i no tenen control de cap administració educativa (vegeu grup 92)
* Programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació acadèmica (vegeu grup 93) Nota 1: Els programes de formació per a la transició a la vida adulta són programes destinats a alumnes amb necessitats educatives especials escolaritzats en centres d'educació especial, que hagin complert 16 anys i hagin cursat l'escolaritat obligatòria. L'objectiu d'aquests programes és fomentar la participació en la vida adulta i adquirir els coneixements instrumentals bàsics, així com promoure l'adquisició d'habilitats polivalents.
Nota 2: Els programes de garantia social, d'una durada inferior o igual a 1 any inclouen un conjunt de programes que van dirigits a joves que acaben l'escolaritat obligatòria sense aconseguir el graduat en educació secundària, i que la seva finalitat és proporcionar-los una formació bàsica i professional que els permeti incorporar-se a la vida activa o bé prosseguir en altres ensenyaments, especialment en la formació professional de grau mitjà.
Aquests programes depenen de les administracions educatives i l'administració laboral a Catalunya.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema21--Programas para la formación e inserción laboral que no precisan de una titulación académica de la primera etapa de secundaria para su realización
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema2P6Primer cicle d'ensenyament secundari o segon cicle d'educació bàsica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema21P02Educació secundària obligatòria (1r, 2n i 3r curs)
Tema23P02Certificats de professionalitat de nivell 1 i similars
Tema92P03Programes de caràcter no formal del sistema educatiu
Tema93P05Formació professional per a l'ocupació no vinculada a un certificat de professionalitat
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.