Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
22 Educació secundària obligatòria
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

S'accedeix a aquesta etapa després d'haver cursat l'educació primària.
Aquest grup constitueix l'educació secundària obligatòria, amb la qual es completa l'ensenyament bàsic. Té com a finalitat transmetre a tots els alumnes els elements bàsics de la cultura, formar-los per assumir els seus deures i exercir els seus drets i preparar-los per a la incorporació a la vida activa, o bé per accedir a la formació professional específica de grau mitjà o bé al batxillerat.
En l'actualitat inclou quatre cursos acadèmics, entre els 12 i els 16 anys, i està organitzada en 2 cicles de 2 cursos cadascun.
Els cursos estan organitzats per àrees de coneixement. Es presta atenció a les activitats d'orientació amb l'objectiu de facilitar als alumnes les ulteriors opcions d'estudi i treball.
Les matèries les imparteixen llicenciats, enginyers, arquitectes o aquells que tinguin la titulació equivalent a efectes de docència.
Determinades àrees o matèries les poden impartir professors amb titulació d'enginyer tècnic, arquitecte tècnic o bé diplomat universitari.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Educació secundària obligatòria (ESO) (LOGSE)
* Educació general bàsica (EGB) (tercer cicle)
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema22--Educación secundaria obligatoria
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema2P6Primer cicle d'ensenyament secundari o segon cicle d'educació bàsica
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema21P02Educació secundària obligatòria (1r, 2n i 3r curs)
Tema31--Educació secundària obligatòria (4t curs)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.