Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
41 Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

En aquest grup s'inclouen els programes de formació i inserció laboral dirigits principalment a aturats, fins i tot encara que no s'hagin incorporat al mercat laboral. La responsabilitat d'aquests programes educatius correspon a l'Administració central, autonòmica o local, i això és una condició indispensable perquè un programa educatiu es classifiqui en aquest grup.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Programes del Pla FIP (programes d'escoles taller, cases d'oficis i tallers d'ocupació) dirigits principalment a aturats que no requereixen una titulació d'educació secundària de segona etapa
* Altres programes formatius que siguin responsabilitat de l'Administració i que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa Aquest grup comprèn també els programes educatius següents:
* Segon nivell de comandaments intermedis
* Navegant, mecànic de bord, tripulant de cabina de passatgers (estudis d'aviació civil)
* Títols propis de les universitats que no siguin de postgrau d'una durada inferior o igual als 2 anys Aquest grup no comprèn els programes educatius següents:
* Programes formatius promoguts per l'empresa (vegeu grup 91)
* Programes de formació impartits en acadèmies o similars que no requereixen formació acadèmica específica (vegeu grup 92)
* Programes recreatius, d'oci i culturals, que no requereixen formació acadèmica (vegeu grup 93)
* Títols propis de les universitats que no siguin de postgrau d'una durada superior a 2 anys (vegeu grup 52)
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema41--Programas para la formación e inserción laboral que precisan de una titulación de estudios secundarios de segunda etapa para su realización
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema4P4Ensenyament postsecundari, no terciari
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema41--Certificats de professionalitat de nivell 3; programes de curta durada que requereixen la segona etapa d'educació secundària i similars
Tema93P05Formació professional per a l'ocupació no vinculada a un certificat de professionalitat
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.