Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
51 Ensenyaments de grau superior de formació professional específica i equivalents, arts plàstiques i disseny, i esportives
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

Es tracta d'estudis avançats amb caràcter d'educació superior no impartits en el sistema universitari. La formació professional de grau superior comprèn un conjunt de cicles formatius amb una organització modular, de durada variable, constituïts per àrees de coneixement teoricopràctiques en funció dels diversos camps professionals.
Per a la realització d'aquests programes educatius és necessari, com a norma general, que l'alumne posseeixi el títol de batxillerat.
Per a alumnes de més de 20 anys, que no tinguin aquest títol, es fa una prova que avalua la seva maduresa.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Cicles formatius de formació professional específica de grau superior
* Cicles formatius de grau superior d'arts plàstiques i disseny
* Ensenyaments tècnics esportius de grau superior Aquest grup comprèn també els programes educatius següents:
* Formació professional de segon grau (FPII)
* Mòduls professionals experimentals de nivell III (REM: reforma dels ensenyaments mitjans)
* Cursos d'especialitat d'arts aplicades i oficis artístics
* Ensenyament militar per a la incorporació a les escales de sotsoficials de les forces armades i guàrdia civil
* Pilot comercial d'avió
* Altres programes equivalents a la formació professional de grau superior
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema51--Enseñanzas de grado superior de formación profesional específica y equivalentes, artes plásticas y diseño y deportivas
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema5P1Primer cicle de l'educació terciària (no condueix directament a una qualificació avançada)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema51--Ensenyaments de grau superior de formació professional, arts plàstiques i disseny, i esportius i equivalents
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.