Saltar al contenido principal
Organisme responsable
Àmbit d'aplicació
Referència normativa
Any d'entrada en vigor
Idioma
Institut d'Estadística de Catalunya
Catalunya
Decret 58/2002 de 22 de gener
2002
Català
92 Altres programes de formació que no requereixen formació acadèmica
TemaForma abreujada

Aquest codi no té forma abreujada.
TemaNota explicativa

En aquest grup s'inclouen aquells programes de formació de difícil classificació per nivell educatiu i que serveixen com a complement per a la formació professional de les persones.
Aquest grup comprèn els programes educatius següents:
* Programes impartits en acadèmies de qualsevol tipus (idiomes, informàtica, comptabilitat i similars)
* Cursos d'educació no presencial que no formen part del sistema regulat
* Programes preparatoris de la prova d'accés a la universitat per a majors de 25 anys
* Programes preparatoris per a l'obtenció del títol de batxillerat per a majors de 23 anys Aquest grup també comprèn els programes educatius següents:
* Cursos d'estiu de les universitats
* Programes de preparació per a qualsevol oposició
* Programes de preparació per a qualsevol prova d'accés a una institució o organització, sempre que la seva preparació es faci de forma independent o bé amb el suport de professors particulars o acadèmies
* Classes particulars impartides en acadèmies per al suport a estudiants que estiguin fent programes del sistema educatiu formal Nota: pot passar que de forma ocasional una acadèmia imparteixi cursos per als quals s'exigeixi un determinat nivell de formació, i que es tracti d'un programa educatiu consolidat i reconegut per alguna administració reguladora de l'activitat educativa. En aquest cas, aquest programa educatiu es classificarà en la categoria C Programes per a la formació i inserció laboral que no requereixen una titulació acadèmica de primera etapa de secundària, E Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de primera etapa i G Programes per a la formació i inserció laboral que requereixen una titulació d'estudis secundaris de segona etapa segons correspongui.
TemaDescendents

Aquesta classificació no disposa de més nivells de desagregació.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CNED-2000 (NE) (es)
Codi CNED-2000 (NE) (es)Partició (*)Descripció
Tema92--Otros programas formativos para los que no se especifica el requisito académico para su realización
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CINE-1997 (NE) (ca)
Codi CINE-1997 (NE) (ca)Partició (*)Descripció
Tema2P6Primer cicle d'ensenyament secundari o segon cicle d'educació bàsica
Tema3P8Segon cicle d'ensenyament secundari
Tema4P4Ensenyament postsecundari, no terciari
Tema5P1Primer cicle de l'educació terciària (no condueix directament a una qualificació avançada)
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaCorrespondències CCED-2000 (NE) (ca)-CCED-2019 (P) (ca)
Codi CCED-2019 (P) (ca)Partició (*)Descripció
Tema91--Programes no formals de preparació per a les proves d'accés i per a l'obtenció de títols oficials del sistema educatiu
Tema92P03Programes de caràcter no formal del sistema educatiu
Tema94P02Altres programes orientats a millorar la formació personal i professional
(*) Pn, on P indica una correspondència parcial i n el nombre de codis amb els quals es relaciona.
TemaAgregat

Aquesta classificació no disposa de formes agregades.