Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EDCL

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: EDCL. 2019
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
Juliol2018

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020