Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IN

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: IN. 2019
IN: Estadística sobre innovació a les empreses
Octubre2017

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020