Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURHOT

2019

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats: TURHOT. 2019
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2018
Dades provisionals2018
01/2019
02/2019
03/2019
04/2019
05/2019
06/2019
07/2019
09/2019
08/2019
OctubreDades definitives2018
10/2019
11/2019
iCalendar

Actuacions dels programes anuals que desenvolupen el Pla estadístic de Catalunya 2017–2020