Saltar al contingut principal

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística

2012

Calendari de l'Idescat de difusió de resultats. Per estadística. 2012
ADR: Indicadors de rendibilitat del sector hoteler
12/2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
ATURP: Estadística de prestacions per atur
2010
2011
CENSAG: Cens agrari
Comarques2009
Enquesta de mètodes de producció2009
Municipis2009
CENSPH: Cens de població i habitatges
Recomptes2011
CLEM: Enquesta de clima empresarial
T4/2011
T1/2012
T2/2012
T3/2012
COMEST: Comerç amb l'estranger
10/2011
11/2011
12/2011
Dades provisionals2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
Dades definitives2011
COMTEC: Comerç amb l'estranger segons contingut tecnològic
T4/2011
Dades provisionals2011
T1/2012
T2/2012
T3/2012
Dades definitives2011
CPS: Comptes de la protecció social
Avanç2008–2010
DEF: Estadística de defuncions
Defuncions2011
EAS: Estadística estructural d'empreses del sector serveis
2010
EAUVI: Estadística de l'audiovisual
2010
ECL: Estadístiques de cost laboral
T4/2011
T1/2012
2011
T2/2012
T3/2012
ECV: Enquesta de condicions de vida
Indicadors de privació2008–2011
2011
ECVHP: Enquesta de condicions de vida i hàbits de la població
2011
ED: Enquesta demogràfica
Treball domèstic no remunerat2007
EDCL: Estadística de despesa en consum de les llars
2011
EE: Empreses i establiments
01/01/2012
EECESS: Estadística econòmica dels centres i les entitats de serveis socials
2009–2010
EES: Enquesta d'estructura salarial
Avanç2010
2010
EFDE: Estadística del finançament i la despesa de l'ensenyament privat
2009–2010
EIE: Estadística estructural d'empreses del sector industrial
2010
EIP: Enquesta industrial de productes
2011
EMPTIC: Estadística i comptes de les empreses del sector TIC
2008–2010
EP: Estimacions de població
Dades provisionals. Avanç2011
Estimacions intercensals1981–1985
Dades definitives2012
EPA: Enquesta de població activa
T4/2011
2011
T1/2012
Formació i condicions de treball2011
T2/2012
T3/2012
EPE: Estimacions de població estacional
2002–2010
2011
ETICCE: Enquesta sobre l'ús de TIC i del comerç electrònic a les empreses
2010–2011
2011–2012
EUT: Enquesta de l'ús del temps
2010–2011
IASS: Indicadors d'activitat del sector serveis
11/2011
12/2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
ICD: Índex de comerç al detall
12/2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
ICEH: Indicadors de confiança empresarial
T3/2012
T4/2012
IEV: Taula de vida
Taula de vida1983–2010
IN: Estadística sobre innovació a les empreses
2010
IPI: Índex de producció industrial
11/2011
12/2011
Dades provisionals2011
01/2012
02/2012
03/2012
Dades definitives2011
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
IPRI: Índex de preus industrials
12/2011
Dades provisionals2011
01/2012
02/2012
03/2012
Dades definitives2011
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
IRPF: Impost sobre la renda de les persones físiques
2009
2010
IVGS: Índex de vendes en grans superfícies
11/2011
12/2011
2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
MAT: Estadística de matrimonis
Matrimonis. Noves tabulacions2010
Matrimonis. Avanç2011
MM: Moviments migratoris
2011
NAIX: Estadística de naixements
Naixements2011
NCP: Noms i cognoms de la població
2012
NOMS: Noms dels nadons
Naixements. Noms dels nadons2011
PCSI: Posició competitiva del sector industrial
T3/2011
T4/2011
T1/2012
T2/2012
PHRE: Padró d'habitants residents a l'estranger
2012
PIBA: Comptes econòmics anuals de Catalunya
Sèries enllaçades del PIB. Base 20001980–2000
2011
PIBT: Comptabilitat trimestral
T4/2011
T1/2012
T2/2012
T3/2012
PMH: Padró municipal d'habitants
Explotació estadística. Dades definitives2011
Població estrangera2011
Explotació estadística. Avanç. Dades provisionals2012
PPSR: Estadística de pensions no contributives
2009–2010
RD: Recerca i desenvolupament
2010
RFDBC: Renda familiar disponible bruta territorial
2009
SHD: Sèries històriques demogràfiques
Fecunditat1920–1970
TICLT: Enquesta territorial TIC a les llars
2011
TMEE: Taxa de mortalitat estandarditzada per edat
1988–2008
TURCAM: Estadística de l'activitat en càmpings
T4/2011
Dades provisionals2011
T1/2012
Dades definitives2011
T2/2012
T3/2012
TUREST: Turisme estranger
T4/2011
Dades definitives2011
T1/2012
T2/2012
T3/2012
TURHOT: Estadística de l'activitat hotelera
12/2011
Dades provisionals2011
01/2012
02/2012
03/2012
04/2012
05/2012
06/2012
Dades definitives2011
07/2012
08/2012
09/2012
10/2012
11/2012
TURUR: Estadística de l'activitat en allotjaments de turisme rural
T4/2011
Dades provisionals2011
T1/2012
Dades definitives2011
T2/2012
T3/2012
iCalendar