Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2014 

Imatge de la coberta
Àrea: Estadístiques georeferenciades
Títol: Població de Catalunya georeferenciada a 1 de gener de 2014
ISBN: Pàg.: 0 Ed.: Juny 2016 Preu: 0,00 €

Es proporciona un Zip amb arxius en format Shapefile, amb les variables sexe, edat, nacionalitat i lloc de naixement, del Registre de població de Catalunya a 1 de gener de 2014, en una quadrícula (grid) multiresolució (de 125 m i 250 m) compatible amb la quadrícula estàndard europea EEA reference grid - European Environment Agency. El Zip també conté un PDF amb la metodologia.

Sou aquí: