Llars i famílies a Catalunya. 2011 

Imatge de la coberta

Descarregar PDF

Àrea: Estadística demogràfica
Títol: Llars i famílies a Catalunya. 2011
ISBN: Pàg.: 202 Ed.: Desembre 2016 Preu: 0,00 €

Aquesta publicació analitza les característiques bàsiques de les llars i famílies de Catalunya. La publicació, que recull els principals resultats estadístics i material gràfic, s’estructura en quatre parts. La primera, que és la nota metodològica, presenta els conceptes utilitzats, la tipologia de llars, un glossari amb les principals definicions i una descripció del Cens de població 2011. La segona part analitza els diferents tipus d’estructures familiars pel que fa a la grandària, la distribució territorial i l’evolució. La tercera part se centra en alguns tipus de llars que mereixen un tractament especial, tant per l’evolució dels darrers anys com per la importància numèrica: d’una banda, les llars unipersonals, i de l’altra, els diferents tipus de nuclis (matrimonis, parelles de fet, monoparentals, reconstituïdes i del mateix sexe). Finalment, la quarta part analitza unes llars específiques, com les llars de gent gran, les formades per estrangers i les llars amb població infantil.

Per ampliar la informació, podeu consultar Cens de població i habitatges.

Altres títols
TítolDataDescarregar
Llars i famílies a Catalunya. 2001Novembre 2006PDF
Llars i famílies a Catalunya. 1996Setembre 2000PDF
Llars i famílies a Catalunya. 1991Novembre 1997PDF

Sou aquí: