Skip to main content

Aquest grup comprèn:

  • El conreu de plantes no perennes, és a dir, plantes que no duren més de dos períodes de creixement.
  • El conreu de plantes no perennes a efectes de producció de llavors.

Short tag proposal

Conreus no perennes

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description Partitions
011 Producció agrícola 4
Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
011 Cultivos no perennes
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
011 Growing of non-perennial crops