Skip to main content

Aquest grup comprèn:

  • La cria i la reproducció de tot tipus d'animals, excepte els aquàtics.

Aquest grup no comprèn:

  • L'estabulació d'animals de granja i la seva cura (vegeu 0162).
  • La producció de pells i cuirs procedents d'escorxadors (vegeu 1011).

Short tag proposal

Producció ramadera

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description Partitions
012 Producció ramadera 2
Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
014 Producción ganadera
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
014 Animal production