Skip to main content

171 — Fabricació de pasta de paper, paper i cartó

    Short tag proposal

    Fabricació pasta de paper, paper i cartó

    Correspondence with NACE-REV.2 (en)
    Code Description
    171 Manufacture of pulp, paper and paperboard