Skip to main content

1712 — Fabricació de paper i de cartó

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de paper i cartó per a un tractament industrial posterior.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El tractament industrial posterior del paper i del cartó:
   • L'encolatge, el recobriment i la impregnació del paper i el cartó.
   • La fabricació de paper arrissat o plegat.
   • La fabricació de paper d'alumini i laminats de paper i cartó.
  • La fabricació de paper fet a mà.
  • La fabricació de paper premsa i un altre paper d'edició o escriptura.
  • La fabricació de buata de cel·lulosa i bandes de fibra de cel·lulosa.
  • La fabricació de paper de calcar i paper estergit (stencil) rotlles o grans plecs.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La fabricació de paper i cartó ondulats (vegeu 1721).
  • La fabricació d'articles de paper, cartó o pasta paperera per al tractament posterior (vegeu 1722, 1723, 1724 i 1729).
  • La fabricació de paper revestit o impregnat, quan el revestiment o la impregnació constitueixen el principal component (vegeu 1723).
  • La fabricació de paper abrasiu (vegeu 2391).
  • La fabricació d'armilles salvavides de suro (3299).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació paper i de cartó

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2112 Fabricació de paper i de cartó
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  1712 Fabricación de papel y cartón
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  1712 Manufacture of paper and paperboard