Skip to main content

2011 — Fabricació de gasos industrials

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de gasos industrials o mèdics liquats o comprimits:
   • Gasos elementals.
   • Aire líquid o comprimit.
   • Gasos refrigerants.
   • Mescles de gasos industrials.
   • Gasos inerts, com ara diòxid de carboni.
   • Gasos aïllants.
   • Mescla de gasos (febrer 2017)

  Aquesta classe no comprèn:

  • L'extracció de metà, età, butà o propà (vegeu 0620).
  • La fabricació de gasos combustibles com ara età, butà o propà, en refineries de petroli (vegeu 1920).
  • La fabricació de combustibles gasosos a partir del carbó, residus i similars (vegeu 3521).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació gasos industrials

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  2411 Fabricació de gasos industrials
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  2011 Fabricación de gases industriales
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  2011 Manufacture of industrial gases