Skip to main content

222 — Fabricació de productes de matèries plàstiques

  Aquest grup comprèn:

  • La transformació de resines de plàstic noves o utilitzades (és a dir, reciclades) en productes intermedis o finals, mitjançant la utilització de processos com ara l'emmotllament per compressió, per extrusió, per injecció, per bufament i el buidatge. En la majoria de casos en què s'utilitzen aquests processos, el procés de producció és tal que permet l'elaboració d'una àmplia gamma de productes.

  Short tag proposal

  Fabricació productes de matèries plàstiques

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  222 Fabricación de productos de plástico
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  222 Manufacture of plastics products