Skip to main content

2895 — Fabricació de maquinària per a les indústries del paper i del cartó

  Aquesta classe comprèn:

  • La fabricació de maquinària utilitzada per l'elaboració de pasta de paper.
  • La fabricació de maquinària utilitzada per l'elaboració de paper i de cartó.
  • La fabricació de maquinària utilitzada per l'elaboració d'articles de paper i de cartó.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Fabricació maquinària indústries paper i cartó