Skip to main content

4221 — Construcció de xarxes per a fluids

  Aquesta classe comprèn:

  • La construcció de xarxes de distribució i xarxes dels edificis i estructures que són part integral d'aquests sistemes.
  • La construcció d'obres d'enginyeria civil per a:
   • Sistemes de canonades de llarga distància i urbanes.
   • Sistemes de canonades de subministrament d'aigua.
   • Canals de regatge.
   • Grans dipòsits.
  • La construcció de xarxes de clavegueram, inclosa la seva reparació.
  • La construcció de plantes de sanejament públic (depuradores).
  • La construcció d'estacions de bombeig.

  Aquesta classe comprèn també:

  • La perforació de pous hidràulics.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els serveis de direcció d'obres relacionats amb projectes d'edificació (vegeu 711).
  • Els serveis de direcció d'obres d'enginyeria civil (vegeu 7112).
  • Les activitats de certificació d'obres (vegeu 7490).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Construcció xarxes per a fluids

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  4221 Construcción de redes para fluidos