Skip to main content

46 — Comerç a l'engròs i intermediaris del comerç, excepte vehicles de motor i motocicletes

  Aquesta divisió comprèn:

  • La venda sense transformació de productes nous i de segona mà a detallistes, altres majoristes, consumidors industrials, comercials, institucionals o professionals, tant per intermediaris com per compte propi.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • El comerç l'engròs de vehicles de motor (automòbils, camions, caravanes i similars) (vegeu 451 i 454).
  • El comerç a l'engròs de motocicletes (vegeu 454).
  • El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de vehicles de motor (4531).
  • El comerç a l'engròs de recanvis i accessoris de motocicletes (4540).
  • El lloguer amb opció de compra (arrendament financer) o sense opció de compra (vegeu 77).
  • El reenvasament de mercaderies sòlides i l'embotellament de mercaderies líquides o gasoses, inclosa la seva mescla i filtratge per compte d'altri (vegeu 8292).

  Short tag proposal

  Comerç engròs i intermediaris, exc. vehicles motor