Skip to main content

4661 — Comerç a l'engròs de maquinària, equips i subministraments agrícoles

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç a l'engròs de maquinària i equip agrari:
   • Arades.
   • Fenificadores.
   • Sembradores.
   • Recol·lectores.
   • Batedores.
   • Munyidores.
   • Màquines i aparells per a l'avicultura i l'apicultura.
   • Tractors utilitzats en l'agricultura i la silvicultura.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç a l'engròs de talladores de gespa, incloses les autopropulsades.

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç engròs maquinària i equips agrícoles