Skip to main content

4663 — Comerç a l'engròs de maquinària per a la mineria, la construcció i l'enginyeria civil

    Descendants

    This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

    Short tag proposal

    Comerç engròs maquines construcció i enginyeria civil