Skip to main content

4730 — Comerç al detall de combustibles per a l'automoció en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall de carburant per a vehicles de motor i motocicletes.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç al detall de productes lubrificants i refrigerants per a vehicles de motor.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç a l'engròs de carburant (vegeu 4671).
  • El comerç al detall de gasos liquats de petroli per a cuinar o calefacció (vegeu 4778).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall carburants per a l'automoció