Skip to main content

4741 — Comerç al detall d'ordinadors, equips perifèrics i programes informàtics en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall d'ordinadors.
  • El comerç al detall d'equips perifèrics.
  • El comerç al detall de videojocs.
  • El comerç al detall de programes informàtics no fabricats segons especificacions, inclosos el videojocs.

  Aquesta classe comprèn també:

  • El comerç al detall d'equips d'oficina.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç al detall de mobles d'oficina (vegeu 4759).
  • El comerç al detall de cintes i discos verges (sense enregistrar) (vegeu 4763).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall ordinadors, perifèrics i programes