Skip to main content

4753 — Comerç al detall de catifes, moquetes i revestiments de parets i terres en establiments especialitzats

  Aquesta classe comprèn:

  • El comerç al detall especialitzat de catifes i moquetes.
  • El comerç al detall de cortines i cortinetes.
  • El comerç al detall de papers pintats i revestiments de terres.

  Aquesta classe no comprèn:

  • El comerç al detall de terres de suro (vegeu 4752).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Comerç detall catifes, moquetes i revestiments