Skip to main content

559 — Altres tipus d'allotjaments

  Descendants
  Code Description
  5590 Altres tipus d'allotjaments

  Short tag proposal

  Altres tipus d'allotjaments

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  559 Otros alojamientos
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  559 Other accommodation