Skip to main content

Aquesta classe comprèn:

  • L'edició de revistes i altres publicacions periòdiques, amb una periodicitat inferior a quatre vegades per setmana. Aquesta informació pot editar-se en format imprès o electrònic, fins i tot Internet.
  • L'edició de programacions de ràdio i televisió.

Descendants

This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

Short tag proposal

Edició revistes

Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
5814 Edición de revistas
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
5814 Publishing of journals and periodicals