Skip to main content

6010 — Activitats de radiodifusió

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats d'emissió de senyals d'àudio mitjançant instal·lacions i estudis de ràdio per a la transmissió de programes de ràdio al públic, els abonats o els subscriptors.
  • Les activitats de les cadenes de ràdio, és a dir, el muntatge i la transmissió de programes de ràdio als abonats o subscriptors per ones, per cable o via satèl·lit.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Les activitats de les cadenes de ràdio, és a dir, el muntatge i la transmissió de programes de ràdio als abonats o subscriptors per ones, per cable o via satèl·lit.
  • Les activitats de ràdio per Internet (emissores de ràdio per Internet).
  • L'emissió de dades integrada amb l'emissió de ràdio.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La producció de programes de ràdio en diferit (vegeu 5920).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Activitats de radiodifusió

  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  6010 Actividades de radiodifusión
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  6010 Radio broadcasting