Skip to main content

6020 — Activitats de programació i emissió de televisió

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats de programació dels canals de televisió i la seva transmissió pels mitjans de comunicació públics i per suscripció. Els distribuïdors poden ser companyies d'emissió per cable o proveïdors de televisió per satèl·lit. La programació sol ser de caràcter especialitzat (per exemple, amb un format limitat, com ara notícies, esports, educació o programes dirigits als joves). La programació pot ser de diferents tipus:
   • La programació de canals esportius per subscripció.
   • La programació de canals de pel·lícules per subscripció.
   • La programació de canals de notícies per subscripció.

  Aquesta classe comprèn també:

  • Les activitats d'emissió de programes a les estacions de televisió abonades que, alhora, emeten els programes públics segons un calendari predeterminat.

  Aquesta classe no comprèn:

  • La producció de programes i anuncis de televisió no associats amb la difusió (vegeu 5915 i 5916).
  • La producció de continguts per a la programació de televisió (per exemple: pel·lícules, documentals, anuncis i altres) (vegeu 5916).
  • La producció de programes de televisió (pel·lícules, documentals, programes d'entrevistes i similars) i anuncis de televisió no associats amb la difusió (vegeu 5916).
  • La preparació d'una graella de programes, inclosa l'emissió d'aquests programes per mitjans públics directament als teleespectadors (vegeu 6021).
  • El muntatge d'un paquet de canals i la distribució d'aquest paquet per cable o per satèl·lit als teleespectadors (vegeu 61).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Activitats de programació i emissió de televisió