Skip to main content

Aquesta divisió comprèn:

  • Les activitats de prestació de serveis de telecomunicacions i similars, és a dir, la transmissió de veu, dades, textos, so i vídeo. Les instal·lacions de transmissió que porten a terme aquestes activitats poden realitzar-les amb una o diverses tecnologies. Les activitats classificades en aquesta divisió tenen en comú la transmissió de continguts, sense participar en la seva creació. El desglossament d'aquesta divisió apareix en funció del tipus d'infraestructura que s'exploti. En el cas de la transmissió de senyals de televisió, això pot incloure l'agrupació de programes complets d'un canal (produïts per la divisió 60) en paquets de programes per a la distribució.

Short tag proposal

Telecomunicacions

Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
Code Description Partitions
64 Correus i telecomunicacions 3
Correspondence with CNAE-2009 (es)
Code Description
61 Telecomunicaciones
Correspondence with NACE-REV.2 (en)
Code Description
61 Telecommunications