Skip to main content

6130 — Telecomunicacions per satèl·lit

  Aquesta classe comprèn:

  • Les activitats d'explotació, manteniment o concessió d'accés a instal·lacions per a la transmissió de veu, dades, textos, so i vídeo mitjançant la utilització d'una infraestructura de telecomunicacions per satèl·lit.
  • L'oferta de programació visual, oral o textual rebuda de xarxes per cable, estacions de televisió locals o xarxes de ràdio als consumidors, mitjançant sistemes de transmissió per satèl·lit directes a la llar. Les unitats classificades en aquest apartat no solen tenir material de programació propi.

  Aquesta classe comprèn també:

  • L'oferta de programació visual, oral o textual rebuda de xarxes per cable, estacions de televisió locals o xarxes de ràdio als consumidors, mitjançant sistemes de transmissió per satèl·lit directes a la llar. Les unitats classificades en aquest apartat no solen tenir material de programació propi.
  • La provisió d'accés a Internet per part de l'operador de la infraestructura de telecomunicacions per satèl·lit.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Els revenedors de telecomunicacions (vegeu 6190).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Telecomunicacions per satèl·lit

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  6420 Telecomunicacions 6
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  6130 Telecomunicaciones por satélite
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  6130 Satellite telecommunications activities