Skip to main content

6399 — Altres serveis d'informació ncaa

  Aquesta classe comprèn:

  • Altres activitats de prestació de serveis d'informació no classificades en altres apartats, com:
   • Els serveis d'informació telefònica.
   • Els serveis de cerca d'informació realitzats per compte d'altri.
   • Els serveis de resums de notícies o resums de premsa i similars.

  Aquesta classe no comprèn:

  • Les activitats dels centres d'atenció telefònica (vegeu 8220).

  Descendants

  This heading has no descendants because it belongs to the most detailed level of the classification.

  Short tag proposal

  Altres serveis d'informació ncaa

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description Partitions
  7484 Altres activitats empresarials 7
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  6399 Otros servicios de información n.c.o.p.