Skip to main content

66 — Activitats auxiliars de la mediació financera i d'assegurances

    Aquesta divisió comprèn:

    • El subministrament de serveis que formen part de la mediació financera o estan íntimament vinculats sense que constitueixin per si mateixos una mediació financera. El desglossament fonamental d'aquesta divisió es realitza en relació al tipus d'operació financera o provisió de fons efectuada.

    Short tag proposal

    Activ. auxiliars mediació financera i assegurances