Skip to main content

72 — Recerca i desenvolupament

  Aquesta divisió comprèn:

  • Tres tipus de recerca i desenvolupament: bàsic, aplicat i experimental, en el camp de les ciències naturals i tècniques, i en el de les ciències socials i humanitats, amb el propòsit d'incrementar els coneixements acumulats i millorar-ne la utilització:
   • La recerca i desenvolupament bàsic. Tasques experimentals o teòriques amb la finalitat d'adquirir nous coneixements sobre les causes profundes de fenòmens i fets observables, sense pretendre una aplicació o utilització determinada.
   • La recerca i desenvolupament aplicat. Recerca original amb la finalitat d'adquirir nous coneixements i orientada fonamentalment cap a una finalitat o objectiu pràctic específic.
   • La recerca i desenvolupament experimental. Tasques sistemàtiques partint de coneixements previs obtinguts per la recerca o per l'experiència pràctica orientada a la producció de nous materials, productes o aparells, o a la implantació de nous processos, sistemes i serveis i a la millora substancial del que ja es produeix o s'està utilitzant.

  Aquesta divisió no comprèn:

  • Els estudis de mercat (vegeu 7320).

  Short tag proposal

  Recerca i desenvolupament

  Correspondence with CCAE-93 REV.1 (ca)
  Code Description
  73 Recerca i desenvolupament
  Correspondence with CNAE-2009 (es)
  Code Description
  72 Investigación y desarrollo
  Correspondence with NACE-REV.2 (en)
  Code Description
  72 Scientific research and development